BRICK五呎地櫃連餐枱板

編號: 25561
新舊程度 80%
購買數量: 1
尺寸 (W x D x H) 59.50in X 14.00in X 43.50in
產品詳細介紹

展開後40.5"深, 枱面29.5"高

$2,280
最近瀏覽
LANDSKRONA兩座位梳化 (特價品)
64.00in X 35.00in X 25.00in
$2,280
雅蘭Intense四呎雙人床褥
48.00in X 75.00in X 8.00in
$1,800
金美夢Sport Star四呎雙人床褥 (特價品)
$850
HAPPYSHOP © 2019